David Citgez (36) tot diaken gewijd in Mor Yakubkerk Enschede

David Citgez (36) tot diaken gewijd

ENSCHEDE – Afgelopen zondag, 7 januari 2024, is David Citgez (36) met grote toewijding en vreugde tot diaken gewijd comform de leer en tradities binnen de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië. De diakenwijding was een indrukwekkende ceremonie die in de Mor Yakub van Sarugh kerk in Enschede werd gehouden. Deze gedenkwaardige gebeurtenis vond plaats onder leiding van Z.E. Mor Polycarpus Augin Aydın, de huidige metropoliet en patriarchaal vicaris van het Syrisch-orthodoxe bisdom in Nederland. De wijding tot diaken (Aramees: Shamosho Ewangeloyo) is een belangrijke fase op weg naar een mogelijke priesterwijding en heeft een belangrijke religieuze context.

Diaken
De diaken (van het Griekse “diakonos”, dienaar) is in de katholieke en orthodoxe kerken een persoon die de leider van een lokale kerk bijstaat en verantwoordelijk is voor bepaalde activiteiten. De wijding tot diaken is de eerste fase van de wijding, de tweede fase is het priesterschap en de derde fase het bisschopsambt. Oorspronkelijk waren diakens de assistenten van de apostelen bij het beheer van goederen en gemeenschappelijke maaltijden.

Spirituele rol
Terwijl de priester het teken is van Christus die bijeen brengt, is de diaken het teken van Christus die dient. Binnen zijn geloofsgemeenschap heeft de diaken een spirituele rol die prediking en het bijstaan van de priester tijdens de Heilige Liturgie kan omvatten. Een diaken kan optreden als getuige vanwege de Kerk bij het ontvangen van huwelijksbeloften en kan kinderen het Doopsel toedienen.

De diakenwijding van David Citgez is een voorbereiding op het priesterschap in de Mor Yakubkerk te Enschede. Als alles volgens planning verloopt, zal de priesterwijding van David aanstaande zomer gaan plaatsvinden.

Mor Yakub van Sarugh kerk
Aartspriester Paulus Akman is momenteel de kerkleider van de Mor Yakub van Sarugh kerk in Enschede. Hij werd in 1982 tot priester van de Syrisch-orthodoxe kerk gewijd. In 1983 werd het gebouw aan de Tromplaan 50 aangekocht en omgebouwd tot kerk. De kerk werd in augustus 1984 geopend door de patriarch Zijne Heiligheid Mor Ignatius Zakka I Iwas. De inzegening van de kerk vond plaats op 7 juli 1985 door aartsbisschop Mor Julius Yeshu Cicek. Anno 2024 zijn ruim 700 gezinnen – dat zijn ongeveer 3.500 gelovigen – lid van de Syrisch-orthodoxe Mor Yakubkerk in Enschede.

Aartspriester Paulus
In september 2022 heeft aartspriester Paulus Akman tijdens zijn 40-jarige jubileum als priester aangekondigd met pensioen te willen gaan en het kerkbestuur verzocht om op korte termijn op zoek te gaan naar een geschikte vervanger. De keuze is uiteindelijk gevallen op David Citgez uit Gronau. David heeft deze roeping, om opvolger te zijn van de zeer gerespecteerde aartspriester Paulus Akman, geaccepteerd. De toekomstige taken van de nieuw gewijde diaken omvatten pastorale en diaconale diensten en de viering van de kerkdienst.

Diakenwijding
De diakenwijding werd onder grote belangstelling bijgewoond door meerdere priesters, misdienaren en overige gelovigen en relaties. Er waren circa 600 personen aanwezig in de kerk. Daarnaast werd de diakenwijding ook via Live Stream op de Facebook-pagina van Suryoyo Sat Nederland uitgezonden. Deze werd door duizenden personen online bekeken.

Dankwoord
Aan het eind van de diakenwijding heeft David zijn dankwoord uitgesproken aan alle aanwezigen en aan iedereen die hem gesteund heeft en deze bijzondere dag mogelijk heeft gemaakt. Hij kijkt uit naar de samenwerking met aartspriester Paulus en de kerkgemeenschap van de Mor Yakubkerk. Aanvullend daarop heeft aartspriester Paulus Akman aangegeven altijd gereed te zijn om David te steunen waar nodig is.

Felicitaties en zegeningen
De bomvolle Mor Yakubkerk was getuige van een vreugdevol en luid applaus voor de nieuwe diaken, een uiting van oprechte felicitaties en zegeningen van familie, vrienden en overige aanwezigen.

Met zijn wijding geeft diaken David Citgez nu een nieuw teken van geloof en toewijding, klaar om een ​​belangrijke bijdrage te leveren aan zijn kerkgemeenschap en daarbuiten. Na afloop was er een receptie in de zaal van de Mor Yakubkerk. De receptie was drukbezocht en bijzonder geslaagd.

Namens Suryoyo Sat willen wij de Mor Yakub van Sarugh kerk en Syriche-orthodoxe kerk feliciteren met de wijding van David Citgez en moge God hem zegenen en beschermen op zijn diaconische reis.

Foto’s: Pascal Korver