Semun Bahho (56) gewijd tot pastoor in Gronau

Semun Bahho gewijd

GRONAU – Afgelopen zondag was het een bijzondere dag voor de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Gronau. Semun Akan Beth Bahho werd door de aartsbisschop van Duitsland, Z.E. Mor Philoxenus Mattias Nayis, gewijd tot pastoor van de St. Jesajakerk in Gronau. Hiermee volgt hij de vijfentachtigjarige gepensioneerde aartspriester Lahdo Özkaya op.

Priesterwijding
Een ‘wijding’ is een ritueel waarbij een persoon, plaats of voorwerp wordt toegewijd aan God. De wijding is een belangrijk ritueel binnen de Syrisch-orthodoxe kerk. De priester of pastoor wijdt zijn leven aan God en wordt hiervoor gewijd door een bisschop. De priester praktiseert het geloof vervolgens zo goed als mogelijk en dient als lichtend voorbeeld voor zijn gemeente in de plaats waar hij wordt aangesteld.

Bij deze bijzondere plechtigheid in de St. Jesajakerk, waren ongeveer 500 gelovigen aanwezig. Suryoyo Sat heeft op deze dag ook liveopnames gemaakt, zodat mensen die ver weg wonen de priesterwijding ook live zouden kunnen bekijken. Daarnaast waren er ook prominente figuren binnen de gemeenschap aanwezig, waaronder bisschop Z.E. Mor Julius Hanna Aydin die namens de Syrisch-orthodoxe kerk in Duitsland verantwoordelijk is voor externe betrekkingen, maar ook Johny Messo de voorzitter van de World Council of Arameans (WCA) en drs. Gewargis Acis, voorzitter van Suryoyo Sat Nederland.

Diaken
De diaken (in het Aramees: Mshamshono Ewangeloyo) Maravge Akan Beth Bahho is op 4 mei 1966 geboren in het dorp Harabemishka in Tur-Abdin dat in het huidige Zuidoost-Turkije ligt. Hij heeft samen met zijn vrouw Sare vier kinderen, twee zoons en twee dochters. De namen van hun kinderen zijn Thomas, Lea, Berula en Ahron. Maravge heeft de (priester)naam “Semun” gekregen en aanvaard.

Harabemishka
Pastoor Semun is de kleinzoon van pastoor Jozef van het dorp Mare dat in de regio Tur-Abdin ligt. Pastoor Jozef werd in 1915 ten tijde van de Aramese genocide vermoord, omdat hij weigerde zich te bekeren tot de islam. Na deze koelbloedige moord vluchtte zijn familie naar Harabemishka. Pastoor Semun heeft tijdens zijn toespraak aangegeven heel blij te zijn dat hij het priesterschap in zijn familie na ruim een eeuw weer heeft kunnen voortzetten.

St. Jesajakerk
De 85-jarige aartspriester Lahdo Özkaya die met pensioen gaat, was meer dan 54 jaar actief als priester van de Syrisch-orthodoxe kerk. In 1968 werd hij als priester gewijd voor de Syrisch-orthodoxe kerk in Adiyaman in Zuidoost-Turkije. In 1985 vertrok hij naar Duitsland, waar hij werd aangesteld als priester van de Syrisch-orthodoxe St. Jesajakerk in Gronau.

Eerste kerkdienst
Naar verwachting zal pastoor Semun komende weken voor het eerst de kerkdienst in de St. Jesajakerk gaan leiden. De doorgewinterde aartspriester Lahdo zal nauw betrokken blijven bij de St. Jesajakerk om de kersverse pastoor Semun Akan Beth Bahho daar waar nodig of wenselijk te ondersteunen.