Viering 40-jarig jubileum aartspriester Paulus Akman (67) van de Mor Yakubkerk te Enschede

Viering 40-jarig jubileum aartspriester Paulus Akman

ENSCHEDE – Op zondagavond 18 september 2022 werd het 40-jaar jubileum van aartspriester Paulus Akman gevierd in de zaal van de Mor Yakubkerk in Enschede. Hierbij waren ruim 400 mensen aanwezig, onder wie Zijne Eminentie Mor Philoxenus Mattias Nayis, aartsbisschop van het bisdom in Duitsland.

Paulus Akman werd in 1955 geboren in het Aramese dorpje Arbo, dat in Tur Abdin (zuidoost Turkije) ligt. In 1980 emigreerde hij als vluchteling naar Nederland, waar hij in eerste instantie in het plaatsje Schijndel ging wonen. In 1981 trouwde hij met Mansura Sarasin en uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren: Daniella, Jacob, Gabriel en Matay.

Priesterwijding
Aartspriester Paulus Akman werd in 1982 tot priester van de Syrisch-orthodoxe Mor Yakubkerk gewijd door wijlen aartsbisschop Mor Julius Yeshu Cicek. De inwijding vond plaats in de toenmalige Katholieke Heilige Geestkerk in Enschede.

Aankoop kerkgebouw
In 1983 werd het gebouw aan de Tromplaan 50 aangekocht en omgebouwd tot kerk. De kerk werd in augustus 1984 geopend door patriarch, Zijne Heiligheid Mor Ignatius Zakka I Iwas. De inzegening van de kerk vond plaats op 7 juli 1985 door aartsbisschop Mor Julius Yeshu Cicek.

In 1996 werd het oude herenhuis, dat als gemeenschapszaal fungeerde, afgebroken om plaats te maken voor een multifunctioneel gebouw met een grote gemeenschapszaal, kantoren voor het bestuur en leslokalen voor de kerkschool. Anno 2022 zijn ruim 700 gezinnen, dat zijn ongeveer 3.500 gelovigen, lid van de Syrisch-orthodoxe Mor Yakubkerk in Enschede.

Koninklijke onderscheiding
Priester Paulus heeft op 29 april 2009 een Koninklijke onderscheiding ontvangen, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de bevordering van maatschappelijke integratie en participatie van Syrisch-orthodoxe gelovigen.

Wijding tot aartspriester
Op 26 september 2010 is priester Paulus Akman door bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin ingewijd tot aartspriester, dat in het Aramees “Churi” wordt genoemd.

40-Jarig jubileum
Het programma van de 40-jarig jubileum van aartspriester Paulus Akman begon met een kerkdienst. Aansluitend werd het jubileum in de kerkzaal gevierd. De zaal was versierd en de aanwezigen konden genieten van een hapje en een drankje. Suryoyo Sat was deze avond ook aanwezig en heeft het jubileum Live op Facebook uitgezonden. Het programma bestond onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Gezang door het koor van de Mor Yakubkerk.
  • Toespraak van Zijne Eminentie aartsbisschop Mor Philoxenos Mattias Nayis.
  • Videoboodschap van Zijne Eminentie bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin.
  • Toespraak van drs. Gewargis Acis, de voorzitter van Suryoyo Sat Nederland.
  • Taart werd gesneden.
  • Slotwoord door aartspriester Paulus Akman.

Videoboodschap
Tijdens dit heugelijk festijn waren er ruim 400 personen aanwezig, onder wie priesters, leraren, geleerden, politici en meer. Zijne Eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin, bisschop van het bisdom van Nederland, kon op deze avond helaas niet aanwezig zijn, omdat hij momenteel in Tur Abdin is. Wel heeft hij via een videoboodschap zijn felicitaties en zegeningen aan aartspriester Paulus en de aanwezigen gegeven.

Geprezen
De voorzitter van Suryoyo Sat Nederland drs. Gewargis Acis, heeft aartspriester Paulus tijdens zijn toespraak bedankt voor de goede relatie en prettige samenwerking met de Aramese culturele organisaties. Gewargis heeft ook oude archiefbeelden van 1985, tijdens de inwijding van de Mor Yakubkerk, op deze avond getoond. In deze video was te zien dat priester Paulus door aartsbisschop Mor Julius Yeshu Cicek werd geprezen voor zijn tomeloze inzet voor zijn kerk en gemeenschap. Deze inzet heeft hij 40 jaar lang voortgezet tot de dag van vandaag.

Tot slot
Aartspriester Paulus heeft aan het begin van zijn toespraak aangekondigd met pensioen te willen gaan en wenst dat er op korte termijn een opvolger bekendgemaakt zal worden. Daarnaast heeft hij alle aanwezigen en priesters gevraagd om elkaar in goede, maar ook in moeilijke tijden te steunen en te respecteren. Vooral in deze periode is het voor ons belangrijk om eenheid en broederschap uit te stralen.

Aartspriester Paulus heeft zijn toespraak afgesloten met vele dankzeggingen voor alle aanwezigen, vrijwilligers en aan allen die deze bijzondere avond mogelijk hebben gemaakt.

Foto: Pascal Korver