Aramese Hengeloër Tony Sener kandidaat-Statenlid Alliantie Overijssel

Tony Sener

HENGELOTony Sener uit Hengelo staat op de 6e plek op de kandidatenlijst van Alliantie bij de aanstaande provinciale statenverkiezingen in Overijssel. Deze nieuwe politieke beweging, die uitgaat van het gemeenschapsdenken, is onlangs gevormd door burgers uit het politieke midden die zich zorgen maken over de staat van Nederland.

Aramese afkomst
Tony is een people manager in dienst van de Rijksoverheid. Geboren en getogen in Hengelo Ov, van Aramese komaf (ook bekend als de Syrisch Orthodoxe gemeenschap). Afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle, met als studie Culturele Maatschappelijke Vorming.

“Ik heb o.a. vijf jaar in Zweden gewoond en gewerkt en daar gezien hoe dat land omgaat met IT, infrastructuur, cultuur en maatschappij, daar kunnen we lering uit trekken.

Moderniseren
Dat we in een multiculturele samenleving leven, is een realiteit. Daarbij wil niemand zijn taal/dialect, cultuur en identiteit verliezen, maar heeft wel de intentie om zo goed mogelijk te moderniseren.

Minderheden
Vanuit de culturele gemeenschappen ziet men echter een reëel gevaar bij dit modernisatie proces. De taal, cultuur en identiteit dreigen immers verloren te gaan, waardoor er straks weinig overblijft dat nog kan worden doorgegeven aan de komende generaties. Zodoende kan deze ijver om te moderniseren in slechts enkele decennia tijd onbedoeld leiden tot het dreigende verlies van eeuwenoud immaterieel erfgoed. Dit geldt dus niet alleen voor de Aramese, de Armeense en andere etnische minderheden in Overijssel!  Dit geldt net zo goed voor ons Twentse Noaberschap.

Thema’s zoals het prachtige Twentse dialect, de Paasvuren, het kraamschudden en de Midwinterhoorn zijn ook thema’s die wat mij betreft nog eeuwenlang mogen blijven bestaan.

Bruggenbouwer
Het cultuurbeleid moet passen bij de provincie, dienstbaar zijn aan de burgers en de sociale samenhang versterken. Er is veel mogelijk maar daar moet men wel weet van hebben en ook de wegen zien te vinden. Dit gaat twee kanten uit, en juist daar wil ik graag mijn bijdrage aan kunnen leveren als bruggenbouwer tussen met name de Twentse, Achterhoekse en Sallandse gemeenschappen en minderheden zoals de Aramese, Armeense en Koptische gemeenschappen. En natuurlijk ook de andere etnische en religieuze minderheden met wortels in het Midden-Oosten die wonen in het prachtige Overijssel.

Enorm gedreven
Dit verschil wil ik maken om een betere maatschappij achter te laten voor onze kinderen: Ik ben sinds 2021 vader van een engeltje in de hemel, en sinds 2022 van een bengeltje hier op aarde. Door het overlijden van ons eerste zoontje, door een medische misser, ben ik meer dan ooit de invloed van politieke beslissingen op ons dagelijks leven gaan inzien. Juist door de komst van ons tweede zoontje, ben ik enorm gedreven geraakt om mij politiek-maatschappelijk in te zetten voor een integer en dienstbaar bestuur, waarin normen en waarden weer echt betekenis krijgen en ethiek niet vervaagt.

De normen en waarden vertroebelen. Deze wil ik graag voor de toekomst van al onze kinderen weer een prioriteit maken in de dagelijkse politiek.”

Beter bestuur en weer grip op onze toekomst en onze omgeving. Het kan wél.