Negen kerken en kloosters in Mardin op lijst van UNESCO Werelderfgoed

MARDIN – Het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme heeft aangekondigd dat negen uit verschillende middeleeuwse Syrisch-Orthodoxe kerken en kloosters in Midyat en het omliggende gebied (Tur Abdin) in de provincie Mardin zijn toegevoegd aan de voorlopige lijst van UNESCO werelderfgoed.

De regio Tur Abdin (Aramees: “de berg van de dienaren van God”) heeft door de geschiedenis heen een nieuwe en unieke architecturale stijl gekend die geassocieerd wordt met de Aramese gemeenschap van de Syrisch-orthodoxe kerk. Tur Abdin, een kalkstenen plateau, heeft een uniek cultuurlandschap met circa 80 dorpen en 70 kloosters uit verschillende periodes.

Kloosters en kerken
De negen geselecteerde kloosters en kerken zijn: Mor Sobo-kerk, Moeder Maria-kerk (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran-klooster, Mor Gabriel-klooster, Mor Abai-klooster, Mor Loozor-klooster, Mor Yakup-klooster, Mor Quryakos-kerk en Mor Azozo-kerk. Er is een kandidatuurdossier opgesteld om de locaties op de permanente lijst te laten opnemen.

Tijdens de ceremonie, dat op maandag 14 februari 2022 in de conferentiezaal van de Milli Irade Ilkokulu Konferans Salonu heeft plaatsgevonden, was er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de gemeente Midyat en de Algemene Directie van Cultureel Erfgoed en Musea van het Ministerie van Cultuur en Toerisme. De gouverneur van Mardin, Mahmut Demirtaş, bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan dit project.

Toerisme
Demirtaş, die benadrukte dat Mardin een stad is van verschillende culturen met mensen van verschillende religies, die eeuwenlang in vrede samen hebben geleefd. Mardin is een stad die talloze beschavingen heeft gekend, zei: “We hebben veel kerken en kloosters. Hopelijk zullen er negen van deze op de kandidatuurlijst komen dit jaar. Voor de overige ongeveer 60 locaties zullen we ook dossiers voorbereiden over de kerken en kloosters en een aanvraag indienen bij UNESCO voor kandidatuur. We zullen deze historische gebouwen in al onze districten nieuw leven inblazen ook in het belang voor het toerisme.”

Demirtaş wees erop dat Mardin een toeristische stad is en dat ondanks de pandemie meer dan 500.000 toeristen in de stad zijn gebleven. Daarbij waren bijna 3 miljoen mensen die de stad hebben bezocht voor dagelijkse bezoeken. Het aantal bezoekers kan alleen maar meer worden.

Snel starten
Algemeen directeur Cultureel Erfgoed en Musea, Gökhan Yazgı zei dat het één van zijn verantwoordelijkheden is om een ​​kandidatuurdossier op te stellen voor historische monumenten, die in de UNESCO-werelderfgoedlijst moeten worden opgenomen.

Yazgı merkte op dat er ongeveer 69 kerken en kloosters zijn in de regio Tur Abdin, waarvan er vorig jaar negen op de voorlopige werelderfgoedlijst stonden. Erop wijzend dat deze historische gebouwen in aanmerking kwamen voor nominatie gezien de periode, originaliteit, integriteit en bewaringsstatus. Daarnaast benadrukte Yazgı dat deze architecturale werken, die dateren uit de zesde en achtste eeuw ook gemeenschappelijke kenmerken hebben met een indrukwekkend landschap met de wijngaarden, olijfbomen, en amandelbomen rondom heen.

Wereldwijde erkenning
De burgemeester van Midyat, Veysi Şahin, verklaarde dat het gebied in het verleden tot heden vele beschavingen heeft gekend. Hij merkte op dat deze cultuur van tolerantie nog steeds in leven wordt gehouden.

“Dit is het resultaat voor de inzet dat we hebben gestoken in de aanvraag voor UNESCO Werelderfgoed, die we in 2020 zijn gestart. Dit hebben we in overleg met de academische raad, de adviesraad en de technische commissie gedaan om de historische, culturele en architecturale kenmerken van de structuren te onderzoeken. We hebben ook technische studiereizen gepland met de expertteams die we hebben samengesteld. We besloten om ons te richten op kerken en kloosters”, legde hij uit.

Şahin schetste dat hun studies aantoonden dat deze historische gebouwen wereldwijd zeer unieke monumenten zijn. Vervolgens dienden zij hun aanvraag in bij het Ministerie van Cultuur en Toerisme. Nadat het aanvraagdossier was onderzocht en goedgekeurd door het ministerie, werd het op 15 april 2021 naar het UNESCO Werelderfgoedkantoor in Parijs gestuurd. Na het UNESCO-onderzoek werden negen historische locaties op 30 april 2021 opgenomen in de voorlopige werelderfgoedlijst. Hiervan bevinden zevengebouwen zich aan de grens van Midyat en de overige twee in de districten Artuklu en Savur.

Werken hebben Arameeërs en Turken geraakt
De voorzitter van de Mor Gabriel Foundation, Kuryakos Ergün, verklaarde dat de aanvraag hen zowel enthousiast maakte, maar ook heeft ontroerd. Hij is ervan overtuigd dat de historische kerken en kloosters de waarde zullen krijgen, die ze verdienen, zodra ze zijn opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst.

Ergün legde uit dat veel gebouwen daarnaast actief worden gebruikt en zei: “Omdat we onze waarden erkennen in deze landen, waar het multiculturalisme vandaag de dag voortduurt, zal ons bewustzijn op internationale platforms toenemen. Als Syrisch-Orthodoxe gemeenschap zijn we verheugd dat deze structuren bewaard en opgenomen worden op de UNESCO Werelderfgoedlijst.”

Priester Edip Daniyel Savcı van de Mor Yakup-klooster benadrukte het belang van kloosters en kerken voor religieuze gemeenschap. “Het is een goede zaak dat dergelijke belangrijke plaatsen een beschermende-status gaan krijgen. Dit verheugd ons zeer.”, zei priester Savci.

Habib Doğan, de mukhtar van het dorp Hah (Anıtlı) die ook in de Moeder Maria-kerk werkt, vertelde dat het een aangename beslissing was. “Ik denk dat alle Aramese christenen dit met grote vreugde zullen verwelkomen. Het is echt belangrijk voor ons allemaal. Ik hoop dat het in de toekomst op de vaste lijst zal komen. We willen iedereen die heeft bijgedragen bedanken.”

Na de toespraken werd een akte ondertekend tussen Yazgı en Veysi Şahin, de burgemeester van Midyat. Şahin overhandigde vervolgens een gedenkplaat aan Yazgı.